Διαθέτοντας το κατάλληλα καταρτισμένο και επιστημονικό προσωπικό, εφαρμόζοντας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένους συνεργάτες,

» φροντίζουμε για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών μας,

» παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε τις αυστηρές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφαλή κυκλοφορία των χημικών προϊόντων

Όλες οι μέθοδοι ανάλυσης και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου έχουν ενταχθεί στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Σκοπός του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου είναι να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που διακινεί και εμπορεύεται η εταιρία τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίου Ανδρέου 84, Πάτρα

2610274669   2610278539

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Σάββατο

7:30-14:30

Ζήτηση Προσφοράς

2610 274669

info@chemistryproducts.gr